Tour de Nesle (ejtsd: turdö Nel)

      A világegyetemben minden mindennel összefügg. Egymástól távoli és látszólag egyedi történések ok-okozati kapcsolatba kerülhetnek egymással.  Emberi világunk a világegyetem része.

       Az események bonyolult láncolatán keresztül 2 feleség állítólagos házasságtörése a 100 éves háború kitöréséhez vezetett.

      A 14. század eleji Franciaországban vagyunk, az uralkodó IV. Szép Fülöp. Rideg, komor udvarába a király három menye hozott egy kis életörömöt és vidámságot.

     A 3 feleség nagyon jól kijön egymással, igényesek az öltözködésükre, és láthatóan élvezik az életet. Életvidámságukkal kissé elütnek az udvartól.

     Szép Fülöpnek egy lánya is van, Izabella, akit az angol királyhoz adott feleségül. És egyszer, amikor a lány meglátogatja apját, megvádolja a sógornőit, hogy titokban más férfiakkal mulatnak, és meg is nevez 2 férfit. A francia királyról tudni kell azt, hogy áhítatos, vallásos ember hírében áll (ami azért nem akadályozta meg abban, hogy leszámoljon a templomos lovagokkal és kiűzze a zsidókat országából azért, hogy az említettek vagyonát megszerezze.) A király őszintén megdöbben, és vizsgálatot rendel el. Tudjuk, mit jelentett a középkorban egy vizsgálat: kínzást, kínzást és megintcsak kínzást. Két meny bevallja, hogy a megnevezett lovagokkal házasságtörést követett el, a harmadik meg azt, hogy tudott a dologról. A 3 nő büntetése: életfogytiglani börtön. Azonban a 3. királyfi, akinek a felesége csak abban vétkes, hogy nem jelentette a dolgot, eléri, hogy feleségét felmentsék. Erről a párról, a 3. fiúról és a feleségéről azt jegyezték fel a krónikások, hogy -a korban szokatlan módon- túl látványosan ragaszkodtak egymáshoz.

      De mi lett az állítólagos csábítókkal, a 2 lovaggal, akiket Szép Fülöp lánya (és egyszemélyben –ne felejtsük el- az angol király felesége) megnevezett?  A lovagok elmenekültek, de elfogták őket. Kínzás következett, ezt nem részletezem (aki szeretne többet tudni a középkori kínzásokról, megnézheti pl. itt: https://www.hirmagazin.eu/a-kozepkor-szornyu-kinzasi-modszerei-egyik-felelmetesebb-mint-a-masik).

Elmesélem viszont a kivégzésüket. A 2 férfi természetesen mindent bevallott. A nyilvános kivégzésre nagy tömeg gyűlt  össze (hajh, akkor még nem volt jútub-fészbuk-twitter). Először 1./élve megnyúzták őket, azután 2./levágták férfiasságukat (hogy csak a hímvesszőt-e vagy a heréket is zacskóstól, lehet találgatni.) Ezután 3./következett a lefejezés. És ezután 4./a megcsonkított testeket az akasztófán kampókra akasztották mindenki elrettentésére és okulására. (Egy kis adalék a korhoz: a középkori francia városokban az akasztófa mindig ott állott, a nagy városokban több is, mert akasztanivaló sűrűn akadt.)

     De térjünk vissza a főcsapáshoz, a nőkhöz. Szép Fülöp 3 fiának az elítélt nőktől van már gyereke, de mindegyik lány. Ezzel az a baj, hogy Franciaországban csak fiú örökölheti a trónt. A 2 bebörtönzött nő már soha nem fog szülni. Ennek majd az utódlás során lesz szerepe.

     Még ugyanabban az évben, amikor a menyeit elítélteti (1314-ben), IV. Szép Fülöp meghal. Az emberek pusmognak, hogy megfogant az átok, amit a templomosok nagymestere mondott a királyra, amikor máglyára vitték. Szerencsére van, aki uralkodjék! A király legnagyobb fia kerül a trónra, de hamarosan utód nélkül meghal. Ugyanez a sorsa a 2. fiúnak is. Jön a 3. fiú. Ő egypár évig van a trónon, és 1322-ben ő is meghal. Szép Fülöp halála óta tehát eltelik 8 év, közben mindhárom fia uralkodik, és mindhárom meg is hal! Ha az első két fiú felesége nincs börtönben, akkor elviekben szülhetett volna fiúörököst. A 2 nagyobbik fiú azonban, amikor trónra kerül, ahelyett, hogy megbocsájtana a felségének, és maga mellé venné a trónra, megerősíti a börtönbüntetés parancsát. Így örökös nélkül halnak meg, ezért kerül az említett 3. fiú is a trónra. Az ő felesége a börtöntől megszabadult Jeanne de Bourgogne, magyarosan Burgundiai Johanna.  Nekik sok gyerekük van, de sajnos köztük csak a legutolsó fiú, és ez is kisgyerek korában meghal. Amikor tehát 1422-ben meghal szép Fülöp legkisebb fia is, vele kihal az addig uralkodó Capeting-dinasztia.

     És most jön a csavar a történetben:                                                                                           Másfél évtizeddel később az új angol király, III. Edwárd, aki nem más, mint Szép Fülöp francia királynak az unokája, igényt tart a francia trónra. (Az anyja Izabella, Szép Fülöp lánya, az apja pedig II. Edwárd. Emlékezünk, hogy Izabella árulta be az apjának a sógornőit!) A franciák nyilván nem ismerik el Izabella fiának a jogát a francia trónra, és ezzel elkezdődik a 100 éves háború, amely 116 évet tartott, és amelybe Franciaország majdnem belepusztult, de végül jött Jeanne d’Arc (Szent Johanna), és megmentette. De ez már egy másik történet.

     Ha a feleségek nem csalják meg a férjüket (már ha ez valóban megtörtént), ha a király lánya nem árulkodik a sógornőire, ha királyfiak megkoronázásukkor megbocsájtanak a feleségüknek……,de ugorhatunk még visszább az időben, és kezdhetjük onnan, hogy ha a 2 nagyobbik fiú annyira szereti a felségét, mint a harmadik, akkor a feleségek lehet nem keresnek házon kívüli szórakozást, akkor születhetett volna még fiúgyermekük….      Nos, ha mindez nem így történt volna, akkor nem hal ki a Capeting-ház, nem tör ki a 100 éves háború, talán nem lett volna Jeanne d’Arc, és a franciák ma kevesebbek volnának egy hőssel. És persze mindez a sok „ha” roppant történelmietlen!

     De mit is jelent a cím? A jelentése: Nesle (ejtsd: Nel)-torony. Állítólag ebben a mára már lebontott toronyban fogadta szeretőit a 2 királyfi-feleség. Aki Párizsban a Szajna bal partján sétál, a Louvre-ral szemben, odaképzelheti a tornyot is és benne a 2 kikapós feleséget.